3.2.2. Samenwerking

 

In deze campagne roepen we op om lokaal samenwerking te zoeken met verschillende actoren. Mensen met en zonder migratieachtergrond. Mensen uit de betrokken terreinen zoals leerkrachten en bibliothecarissen. Mensen uit lokale socio-culturele verenigingen en uit de kunstwereld.

Kijk zeker ook of er niet al initiatieven zijn genomen in het verleden, kwestie van het warm water niet opnieuw uit te vinden en betrek zeker verenigingen van etnisch-culturele minderheden. Vraag het landelijk secretariaat of zij eventueel nog andere contacten hebben in je eigen stad of gemeente.

Landelijk werkt Hand in Hand ook ad hoc samen met verenigingen die gelijkaardige doelstellingen nastreven zoals Kif Kif, Hart boven Hard, Labo vzw, Motief vzw, ... en vele anderen. 

Laatst gewijzigd:
donderdag, 12 januari, 2017 - 10:18