5.5.1.3. Campagnedoelstellingen

 

 

  • Debat organiseren en stimuleren om de gekende eigen tradities in vraag te stellen in de realiteit van de superdiversiteit zodat ze kunnen ingekleurd / verkleurd worden door mensen met migratie.
  • Herkennen van (lokaal) koloniaal erfgoed en deze aanduiden .
  • Dialoog staat centraal om de spanningen tussen de verschillende tradities te bespreken en zodoende het proces van modernisering samen aan te gaan. Hier is het belangrijk dat iedereen inspraak krijgt, betrokken wordt en kan participeren. Ook mensen in precaire statuten mogen we niet uit het oog verliezen; nieuwkomers, vluchtelingen en mensen zonder verblijf, …Lokale initiatieven krijgen dan vorm (vb. carnavalfeest Aalst)
  • Diversiteit is het sleutelwoord. Beleidsmakers worden aangespoord en verantwoordelijk gesteld om de criteria van de subsidies lokaal cultuurbeleid aan te passen zodat kleine en grote initiatieven van delen van de verschillende tradities vorm krijgt. Ook worden de reguliere verenigingen aangemoedigd om werk te maken van differentiatie in de eigen werking en in hun aanbod zodat ze representatief zijn voor de realiteit waarin ze actief zijn.
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 12:36