5.2.2.1. Acties

 

1.1.1.1.1  Voorbeelden

 • Bibliotheken maken themalijsten rond diversiteit, racisme en discriminatie
 • Bibliotheken organiseren evenementen waarbij auteurs die corrigerend werken tav het westers superioriteitsgevoel, racisme en discriminatie worden uitgenodigd
 • Bibiliotheken voegen bijlagen toe aan werken die getuigen van westers superioriteitsgevoel en/of refereren naar recensies van deskundigen bij deze boeken. Vb Kuifje in Congo, Robinson Crusoë, Gangreen-reeks van Jef Geeraerts, Rudyard Kipling (zie “De terugkeer van 'Kuifje' Geeraerts naar Congo” en “De nostalgie van de koloniaal”)
 • Leesclub over anders lezen van, workshops voor leraars/opvoeders/begeleiders -> alvast blinde vlek aanpakken, met andere ogen naar oude teksten/beelden/... leren kijken
 • Bibliotheken afficheren dat ze dekoloniserend werken en leggen uit hoe ze dat doen
 • Bibliotheken bieden kinderboeken aan met diversiteit in rolmodellen (bv. Studio Sesam)
 • Mensen met migratieachtergrond (en jongeren in het algemeen) die de bibliotheek bezoeken omwille van internet-voorzieningen, worden begeleid in de andere mogelijkheden van de bibliotheek (ook jongeren in het algemeen); welk beeld geeft het internet trouwens van de samenleving ....
 • Opdrachtenspel (laten) maken om samen met jongeren met migratieachtergrond uit te voeren in bibliotheken
 • De lokale bibliotheek wordt hernoemd tot  “Bibliotheek van Bagdad”. Bezoekers wordt uitgelegd hoe de bibliotheek van Bagdad essentieel was voor de wetenschappelijke ontwikkeling.
 • De lokale bibliotheek biedt informatief spelmateriaal aan (https://shop.aanstokerij.be/24-type-spel#/type_spel-koopspel-spelenboek/...)

 

1.1.1.1.2  Uitgewerkt voorbeeld “dekoloniseer de bibliotheek”

Doelstelling:

De bib afficheert dat er nog andere boeken zijn dan deze die vertrekken van een koloniaal of eurocentrisch wereldbeeld en doet dit met recensies van deze boeken en met het aanbieden van boeken met een open wereldbeeld.

a) Hoe begin ik eraan?

 • de campagne “dekoloniseer de (lokale) samenleving” lijkt me zo zinvol dat ik ga proberen een aantal mensen samen te brengen om te zien wat we in onze stad kunnen doen.
 • vraag ik aan het Hand in Hand secretariaat voor coaching of doe ik het zelf?
 • effe checken bij een aantal gelijkgezinden
 • haal info op via de website van Hand in Hand (www.dekoloniseer.be)

 

b) Startavond

1. Lees eerst: (eventueel kopieer je de url naar je browser)

 • zie leeswijzer verderop 5.2.2.5

2. Wie betrek je?

 • op de website van de gemeente staan meestal de gegevens van verenigingen en organisaties van het lokale middenveld.
 • ga na of er bij je vrienden- en kennissenkring geïnteresseerden zijn
 • vraag bij Hand in Hand om een mail te sturen naar sympathisanten van Hand in Hand in jouw stad/gemeente.
 • zie ook https://www.planidoo.be/help/richtlijnen_om_een_team_samen_te_stellen  
 • voorbeeld van uitnodiging

Beste, onze samenleving bestaat voor een belangrijk deel uit mensen met migratie-achtergrond. Ze moeten dikwijls opboksen tegen racistische vooroordelen en door discriminatie hebben ze meer moeite bij het vinden van werk, een huis of geschikt onderwijs. Dit heeft veel te maken met de geschiedenis van de laatste 500 jaar waarbij mensen uit andere continenten werden afgeschilderd als minderwaardig.

We willen in onze stad bekijken hoe we deel kunnen zijn van een tegenbeweging. Hand in Hand tegen racisme vzw heeft onlangs een campagne gelanceerd waarvan we gebruik kunnen maken: zie anti-racisme.be.

Heb jij goesting en tijd om hierrond samen te zitten? Zo ja, kom dan op XXXX naar YYYYY. Tot dan.

3. Voorbeeld van agenda

 • welkom
 • wat is de campagne “dekoloniseer de (lokale) samenleving”?
 • reacties
 • wat kunnen we in onze stad/gemeente doen?
 • afspraken
 • volgende vergadering
 • iedereen bedankt

4. doel formuleren

vb. De bib afficheert dat er nog andere boeken zijn dan deze die vertrekken van een koloniaal of eurocentrisch wereldbeeld en doet dit met recensies van deze boeken en met het aanbieden van boeken met een open en wereldbeeld.

 

c. Hoe verder?

1. Er is een akkoord over de voorlopige doelstelling

2. Veldonderzoek in bibliotheek

 • welke boeken / strips / media zijn aanwezig
 • "fout" eurocentrisch, getuigend van superioriteitsgevoel, met verkeerd rolmodel voor kinderen
 • met open wereldbeeld
 • werkt de bib met themaweken?
 • gesprek met regelmatige bezoekers
 • zie leeswijzer 1.1.2.5

3. voorbereiding verkennend gesprek met bibliothecaris

-       uitleg over campagne

-       verwijzen naar https://www.vvbad.be de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie

-       Misschien wil de bibliotheek wel verder gaan dan voorzien in de voorlopige doelstelling, daarom:

-       wat wordt minimumvraag en maximumvraag aan bibliothecaris?

 • enkel boeken aanbieden met open wereldbeeld + afficheren "dekolonisering"
 • themaweek met aanbod van het betere werk
 • ochtendgesprek met auteur uit sesam-reeks?
 • Bibliotheken organiseren evenementen waarbij auteurs die corrigerend werken tav het westers superioriteitsgevoel, racisme en discriminatie worden uitgenodigd
 • bijlagen worden toegevoegd aan werken die getuigen van westers superioriteitsgevoel en/of refereren naar recensies van deskundigen. Vb Kuifje in Congo, Robinson Crusoë, Gangreen-reeks van Jef Geeraerts, Rudyard Kipling (zie “De terugkeer van 'Kuifje' Geeraerts naar Congo” en “De nostalgie van de koloniaal”)
 • Leesclub over anders lezen van, workshops voor leraars/opvoeders/begeleiders -> alvast blinde vlek aanpakken, met andere ogen naar oude teksten/beelden/... leren kijken
 • aanbieden van kinderboeken met diversiteit in rolmodellen (bvb Studio Sesam)
 • Mensen met migratieachtergrond (en jongeren in het algemeen) die de bibliotheek bezoeken omwille van internet-voorzieningen, worden begeleid in de andere mogelijkheden van de bibliotheek (ook jongeren in het algemeen); welk beeld geeft het internet trouwens van de samenleving ....
 • De lokale bibliotheek wordt hernoemd tot  “Bibliotheek van Bagdad”. Bezoekers wordt uitgelegd hoe de bibliotheek van Bagdad essentieel was voor de wetenschappelijke ontwikkeling.
 • Aanbieden van informatief spelmateriaal (https://shop.aanstokerij.be/24-type-spel#/type_spel-koopspel-spelenboek/...)
 • - ....

 

4. gesprek met bibliothecaris

 • kies een moment dat je niet onder tijdsdruk staat
 • breng materiaal mee
 • geef voorbeelden van andere bibliotheken
 • zoek naar een win-win uitkomst

5. evaluatie

 • wat zijn de mogelijkheden
 • aanpassen minimum- en maximumvraag

6. voorbereiding diepgaand gesprek met bibliothecaris

7. gesprek met bibliothecaris

8. evaluatie van het diepgaand gesprek

9. uitrollen van de actie (Kader actie in #DekoloniseerMijnBib)

10. laat actie weten aan Hand in Hand

11. Evaluatie

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:07