5.3.2.1. Acties

 

5.3.2.1.1  Actievoorbeelden

Zie ook Nederlands scholenpakket: http://nederlandwordtbeter.nl/organisatie-projecten/educatie/de-geschied...

  • Hoofddoekenverbod moet weg (zie ook uitspraak Raad van State) -> moet ook lokaal worden toegepast (zie Orhan Agirdag e.a.)
  • Erkenning en onderwijs over de misdadige kolonisering van Congo door België en zijn koning (educatief handboek voor leerkrachten: “Congo: kolonisatie/dekolonisatie. De geschiedenis in documenten.” Van KMMA)  (ook lokaal: gesprek/discussie met onderwijzers/leraren/directie/ouders)
  • De lokale school werkt aan wereldburgerschap (http://www.kleurbekennen.be)
  • Lectuurlijsten: scholen werken dikwijls met vaste lijstjes ‘aanbevolen lectuur’. Soms is dat verplichte lectuur, soms een lijstje waar leerlingen een of een paar titels uit moeten kiezen voor een boekbespreking. Het zou goed zijn als daar boeken op staan die te maken hebben met ons koloniaal verleden, racisme, Afrikaanse (en andere) diaspora, enz. (Hier is kruisbestuiving mogelijk met ‘dekoloniseermijnbib’.)

 

5.3.2.1.2  Uitgewerkt voorbeeld

 

Zie hoofdstuk 5.1.2 voor het modelvoorbeeld van aanpak in het algemeen. Dit kan ook toegepast worden op acties in het onderwijs maar we hebben niet direct een rangorde gemaakt in de mogelijke acties. De situatie kan immers enorm verschillen afhankelijk van de gemeente, het schoolnet en de individuele school. Veel hangt af van directie en lerarenkorps.

Bij het uitwerken van een lokale actie kan je wel de methodische indeling van het modelvoorbeeld volgen en rekening houden met de voorgestelde actiecriteria (5.1.3).

 

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 31 maart, 2017 - 10:42