5.4.2.1. Acties

 

5.4.2.1.1  Lijst van mogelijke acties (niet uitputtend)

 

 • Sint-Niklaasfeest met aangepaste kleurpieten en -miekes (https://www.facebook.com/pietenplanvlaanderen/?fref=ts) (zie ook deelterrein tradities)
 • Evenementen rond geschiedenis van minderheden in de stad (Amazigh festival, “dis-moi wie ik ben”-expo, Feest van de migrant ... )
 • good practices worden in de verf gezet
 • hoofddoekenverbod weg voor alle ambtenaren
 • referenties naar kolonisatie krijgen context
 • herbenoemen “foute” straatnamen door goedgekozen alternatieven
 • ijveren voor een antidiscriminatiebeleid
 • reuzenstoet Borgerhout anders inkleuren
 • samenwerking met GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) over SDG’s (sustainable development goal) 10 (tegen ongeljkheid) en 11 (inclusieve steden) (kan ook deels voor de andere actieterreinen en de campagne in haar geheel)
 • samenwerking met groepen die (vooral) mikken op mensen met migratie-achtergrond
 • stadsplan maken voor “stad van de toekomst” waarin inbreng en geschiedenis van alle inwoners gehonoreerd worden
 • bij “herbenoemen” van straat/plein ook feest errond
 • tegenmonument creëren voor “foute” monumenten
 • Organiseren van groovalicious party’s waar verschillende perspectieven van mensen met een migratieachtergrond aan bod komen
 • Stadswandelingen met aandacht voor het gekoloniseerde verleden én het diverse heden

 

5.4.2.1.2  Uitgewerkt voorbeeld

 

Doelstelling: we trekken de aandacht op het onverwerkte verleden versus de superdiverse toekomst in onze stad door met een kleurrijke stoet langs een aantal symbolische plekken te trekken. Enerzijds langs een aantal monumenten, straten die verwijzen naar het koloniale verleden , anderzijds langs een aantal plaatsen waar positieve initiatieven plaats vinden die perspectief geven op een nieuwe gedekoloniseerde toekomst.

Zo willen we zowel de ogen openen voor de blinde vlek over het verleden als tegelijk een positieve boodschap brengen voor de toekomst van de stad.

 

Mogelijke uitwerking

1) Algemeen

a) hoe begin ik eraan + b) startavond -> zie standaard-opstartmodel achteraan (= gelijk voor alle terreinen)

2) Specifiek, enkele mogelijke stapjes

a) Veldonderzoek en voorbereiding

 • in kaart brengen koloniale relieken in onze stad
 • de plaatsen in kaart brengen waar gewerkt wordt aan een superdiverse toekomst of waar die toekomst zichtbaar wordt (bvb stadstuinen in Gent, waar mensen van verschillende achtergronden samen werken aan een toekomstproject, cfr. Pascal Debruyne)
 • zoeken naar mogelijke partners: verenigingen van mensen met een migratieachtergrond, kunstenaars, Noord-Zuidbeweging, ...
 • wat gebeurt er al, wie is hierrond actief (geen warm water uitvinden)
 • good practices elders
 • info opzoeken
 • ...

b) Overleg en uitwerking

 • contacten leggen met geïnteresseerde partners
 • samen actie verder uitwerken
 • keuzes maken van locaties en motiveren
 • inhoudelijk goed voorbereiden
 • nadenken over (politieke) eisen
 • ...

c) Actie zelf

 • kleurrijke stoet samenstellen (niet per se de macht van het getal) (media!)
 • storytelling aan symbolische plekken door mensen met een migratieachtergrond (zowel de relieken van de kolonisatie als de plekken waar de toekomst zichtbaar wordt)
 • bordjes met duiding plaatsen aan de monumenten
 • feestelijke vlaggen aan de positieve, gedekoloniseerde initiatieven
 • breed uitnodigen voor deze dekoloniserende stoet (stadswandeling)

Noot: een meer eenvoudige variante kan erin bestaan de actie te beperken tot koloniale monumenten in de stad.

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:43