5.2.1.3 Campagnedoelstellingen

 

 

  1. De plaatselijke bibliotheek voert een actief beleid om de wereld te presenteren zoals deze is, in al zijn diversiteit.
  2. De plaatselijke bibliotheek draagt er zorg voor dat in kinder- en andere boeken rolmodellen aanwezig zijn die niet vervreemdend maar herkenbaar zijn.
  3. De plaatselijke bibliotheek werkt corrigerend bij uitgaven die getuigen van westers superioriteitsgevoel en/of refereert naar recensies van deskundigen.
  4. De plaatselijke bibliotheek laat zijn lezers weten dat ze werkt aan dekolonisering van de geesten.
  5. De plaatselijke bibliotheek scherpt bij bibliotheekbezoekers het bewustzijn aan van een mogelijke blinde vlek van westerse superioriteit in aanwezige werken.
  6. De plaatselijke bibliotheek voert beleid om meer burgers met en zonder migratie-achtergrond te bereiken
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 09:57