5.4.1.1. Stad Situering

 

 

  • Steeds meer mensen wonen in stedelijke omgevingen en deze steden zijn bij uitstek de plaats waar de diversiteit gestalte krijgt. Dit gaat ook gepaard met conflicten, wat een kenmerk is van elke normale samenleving.

 

  • Vele steden presenteren zichzelf nog als een homogeen witte christelijke samenleving met referenties naar een heldhaftig verleden waarin westerse superioriteit belangrijk is.

 

  • Vele steden voeren een cultuurbeleid dat nog uitgaat van een wit cultuurbeleven (een quasi vanzelfsprekende voorkeursbehandeling van de autochtone cultuur, die niet in vraag wordt gesteld)

 

  • Vele steden voeren een beleid dat onverschillig tot argwanend of zelfs vijandig staat tegenover andere culturen en/of vertonen een (onbewuste) blinde vlek op dit terrein

 

  • Vele steden voeren geen beleid tegen racisme en discriminatie op gebied van woning, arbeid, onderwijs

 

  • Mensen met een migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in adviesraden of andere vormen van participatie van het stedelijk beleid

 

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:35