5.5. Traditie

 

  • ‘Traditie is het brandend houden van de vlam, niet het koesteren van de as’

 

Als we het hebben over tradities dan krijgen we het geheel moeilijk vervat in een nota. Het gaat immers over wat mensen denken, voelen en doen doorheen de tijd. Voor de ene gaat het over rituelen en voor de andere wordt het eerder spiritueel ingevuld. Men kan het niet loskoppelen van onze geschiedenis, ons verleden, zo ook niet van onze toekomst.

 

In dat opzicht leek het ons goed om vanuit één of meerdere definitie(s) te vertrekken en proberen we onderstaand een korte situering te doen van waaruit #dekoloniseermijntraditie mogelijks kan starten .

 

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit.

 

De vraag die we ons stellen is hoe dat vorm krijgt in een superdiverse samenleving? Op welke manier kunnen die diverse varianten op tradities uiting krijgen? En vooral welke structurele denkkaders moeten hiervoor sneuvelen? Dekoloniseer de tradities!

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:50