5.4.1.2. Stad Algemene doelstellingen

 

 

  • We verwijzen naar het campagnekader en de overkoepelende doelstellingen in de inleidende teksten. Deze passen we toe op dit terrein.

 

  • We streven er naar dat iedere burger zijn plaats vindt in de stad en dat de stedelijke uitingen van westerse superioriteit en relieken uit de kolonisatie een andere presentatie en duiding krijgen.

 

  • Steden voeren een actieve politiek om alle bevolkingsgroepen en burgers van diverse afkomst te betrekken bij het beleid. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende geschiedenissen van de burgers en wordt gezorgd voor een werkelijk gelijkekansenbeleid waarin uitsluitingsmechanismen worden bestreden.

 

  • Steden erkennen de historische bijdrage van mensen met een migratieachtergrond aan onze samenleving én gaan op zoek naar meerdere perspectieven om de toekomst van de stad uit te bouwen
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:36