2.3. Waarom de keuze voor een lokale campagne?

 

Koloniale denkbeelden en machtsverhoudingen doordringen de hele maatschappij maar we zijn van mening dat we de blinde vlek hierover makkelijker kunnen doorbreken door te vertrekken vanuit de lokale realiteit.

Heel concreet willen we inzetten op een aantal deelterreinen, waar koloniale denkbeelden structureel aanwezig kunnen zijn en bestaande machtsverhoudingen in stand kunnen houden: bibliotheken, scholen, tradities, de openbare ruimte en het voorlichtingsbeleid van steden en gemeenten.

 

De lokale campagne steunt vooral op vrijwilligers en op de vrijwillige medewerking van lokale partnerorganisaties.

Hand in Hand wil deze lokale acties wel zoveel mogelijk landelijk ondersteunen, ook door in te spelen op zaken die het lokale overstijgen.

 

We verwijzen naar de deelterreinen voor de meer concrete doelstellingen van de campagne.

 

Laatst gewijzigd:
donderdag, 12 januari, 2017 - 09:23