5.1.2. Modelvoorbeeld

 

a) Hoe begin ik eraan?

 • de campagne “dekoloniseer de (lokale) samenleving” lijkt me zo zinvol dat ik ga proberen een aantal mensen samen te brengen om te zien wat we in onze stad kunnen doen.
 • vraag ik aan het Hand in Hand secretariaat voor coaching of doe ik het zelf? Hand in Hand geeft een aantal regionale kick-offs (zie www.dekoloniseer.be)
 • effe checken bij een aantal gelijkgezinden
 • haal info op via de campagnewebsite www.dekoloniseer.be, lees zeker het campagnedossier

 

b) Startavond

 

1. Bereid je voor (zie campagnedossier)

2. Wie betrek je?

 • bij voorkeur mik je op een groep van mensen mét en zonder (recente) migratieachtergrond; als je groep nogal weinig divers is, hou je best rekening met mogelijke eigen blinde vlekken, ondanks alle goede bedoelingen (zie bv. in bijlage enkele tips hierover "Advies aan witte mensen: 10 simpele manieren voor witte mensen om alledaags racisme aan te pakken.")
 • op de website van de gemeente staan meestal de gegevens van verenigingen en organisaties van het lokale middenveld.
 • ga na of er bij je vrienden- en kennissenkring geïnteresseerden zijn
 • vraag bij Hand in Hand om een mail te sturen naar sympathisanten van Hand in Hand in jouw stad/gemeente.
 • zie ook https://www.planidoo.be/help/richtlijnen_om_een_team_samen_te_stellen
 • Voorbeeld van uitnodiging

Beste, onze samenleving bestaat voor een belangrijk deel uit mensen met migratie-achtergrond. Ze moeten dikwijls opboksen tegen racistische vooroordelen en door discriminatie hebben ze meer moeite bij het vinden van werk, een huis of geschikt onderwijs. Dit heeft veel te maken met de geschiedenis van de laatste 500 jaar waarbij mensen uit andere continenten werden afgeschilderd als minderwaardig.

We willen in onze stad bekijken hoe we deel kunnen zijn van een tegenbeweging. Hand in Hand tegen racisme vzw heeft onlangs een campagne gelanceerd waarvan we gebruik kunnen maken: zie anti-racisme.be.

Heb jij goesting en tijd om hierrond samen te zitten? Zo ja, kom dan op XXXX naar YYYYY. Tot dan.

3. Voorbeeld van agenda

 • welkom
 • wat is de campagne “dekoloniseer de (lokale) samenleving”?
 • reacties
 • wat kunnen we in onze stad/gemeente doen?
 • welke deelterreinen pakken we aan en met welke acties
 • afspraken
 • volgende vergadering
 • iedereen bedankt

4. Overleg

- keuze maken voor één of meer deelterreinen

- kijken welke actiedoelstellingen nuttig zijn in de eigen gemeente of stad (zie voorstellen bij de deelterreinen)

- gebruik maken van onderstaande actiecriteria (checklist) om tot concrete actie(s) per doelstelling te komen

 

c) Hoe verder?

 

Afhankelijk van de voorgestelde doelstellingen en acties.

Zie bv. de uitgewerkte modelvoorbeelden bij de deelterreinen bibliotheken, stad en tradities.

Enkele algemene mogelijkheden:

 •  verder onderzoek nodig (zie 5.1.2 Terrein verkennen)
 • verfijning acties
 • concrete afspraken
 • uitrollen van de actie en promotie
 • evaluatie en verdere opvolging
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 09:31