5.5.1.2. Algemene doelstellingen

 

 

  • Streven naar tradities waarbij eenieder zijn eigenheid kan beleven zonder schroom of verantwoording.
  • Sereniteit in het debat. Taboes  van en over verschillende tradities bespreekbaar maken en dat met alle betrokkenen. Een eerlijk debat dat niet mag losgekoppeld worden van de huidige machtsverhoudingen en de heersende structuren van uitsluiting.
  • De verscheidenheid aan tradities is een verrijking voor de samenleving. Dat betekent dat mensen met migratie de tijd en ruimte moeten krijgen om ze vorm te geven in de diverse vormen die het mogelijks kan aannemen. En dat binnen het kader van de universele rechten van de mens.
  • De veelheid aan tradities krijgt vanuit gelijkwaardigheid vorm en wordt zichtbaar in alle geledingen van de samenleving. Ze werken verbindend en bouwen bruggen tussen de verschillende gemeenschappen.
  • Het zoeken van nieuwe gezamenlijke tradities (bv. moslims die Nieuwjaar vieren op de Antwerpse kaaien (vuurwerk), is een nieuwe traditie).
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 12:35