5.1.3. Criteria waaraan een actie moet voldoen (met dank aan LABO vzw)

 

Als je de actiedoelstellingen wil omzetten in acties, is het verstandig om vooraf zoveel mogelijk rekening te houden met onderstaande aandachtspunten (zie ook https://www.wri-irg.org/node/23302 )
 

 • Middelen
 • welke middelen zetten we in? Zijn deze beschikbaar? Zijn ze in verhouding tot het doel? Vergen ze niet teveel energie van de groep?
 • Bondgenoten
 • wie zijn onze natuurlijke bondgenoten? Zijn ze bereikbaar? Weten ze van onze actie? Hoe benaderen we ze? Hoe betrekken we ze? Wat verwachten we van hen? Hoe zal de actie onze relaties beïnvloeden? Creëren we nieuwe relaties?
 • Doelpubliek
 • Wie willen we bereiken? Wat is hun profiel? Waaraan zijn ze gevoelig? Wat is hun comfortzone? Hoe beïnvloedt hun reactie de geplande actie? Hoe zullen ze reageren?
 • Timing
 • wanneer voeren we de actie best uit? Is dat het beste moment voor ons doelpubliek? Is het moment goed voor ons? Is het moment goed of nadelig voor onze tegenstanders? Hoe zit het met de agenda van onze bondgenoten? Is er al veel te doen of zitten we in vakantiemodus?
 • Toon

welke toon slaan we best aan? Strijdvaardig? Informatief? Beleid aanvallend? Op zoek naar bondgenoten? Hoe zullen de omstaanders, potentiële medestanders, reageren?

 • Impact op eigen organisatie
 • maakt het ons klaar voor een volgende stap, fase? Winnen we er medewerkers/vrijwilligers/medestanders bij? Welk deel van onze financiële middelen gaan erin op? Leren we bij en zo ja op welk vlak? Zal het interne spanning verminderen of verhogen?
 • Doelwit
 • Mikken we op de mentaliteit? Vallen we een beleid aan? Spelen we op de man of op de bal?
 • Strategie
  • Een actie zorgt zelden voor de verwezenlijking van het uiteindelijk doel. In het beste geval wordt een stap gezet naar dat doel. Hou steeds het lange termijn perspectief in de gaten bij het opstellen van een actieplan.
  • Past onze actie in onze brede strategie? Maakt het ons klaar voor een volgende stap/fase? Welk doel van onze organisatie wordt verwezenlijkt/dichterbij gebracht? Passen we toe hetgeen we in vorige acties/campagnes geleerd hebben?

 

 • Boodschap
  • Is onze boodschap helder? Is de boodschap overtuigend? Hoe gaan we na dat de boodschap overgekomen is? Vertellen we rechtstreeks onze boodschap of gaat deze via journalisten/media? Hoe zorgen we ervoor dat onze boodschap niet misvormd wordt?
    
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 09:34